Czyste powietrze


Cieple Okna - Mares

Czyste powietrze

Programy wsparcia, które są godne uwagi w zakresie dofinansowania wymiany okien i drzwi. Czyste powietrze oraz ulga termomodernizacyjna to programy z pewnością warte zapoznania się z nimi.

 

www: cieple-okna.pl

TikTok

 

Szanowni Państwo,

przedstawiamy informacje w zakresie programów na wymianę okien i drzwi, dzięki którym można uzyskać spore dofinansowanie. Jednocześnie, dzięki prefinansowaniu wymiany okien i drzwi do domu jest to dla Państwa korzystne rozwiązanie w zakresie odciążenia domowego budżetu. W związku z tym jeszcze bardziej zachęcamy do analizy poniższych informacji, dzięki którym bez wątpienia zgłębicie Państwo ten temat.

 

WZÓR UMOWY Z WYKONAWCĄ

 

Programy wparcia do wymiany okien i  drzwi

Ulga termomodernizacyjna

Korzystnym aspektem ulgi termomodernizacyjnej jest możliwość jej odliczenia przez każdego podatnika w składanych zeznaniach podatkowych. Koszty wydatków poniesionych w związku z przeprowadzaną przez właściciela budynku mieszkalnego jednorodzinnego termomodernizacją podlegają odliczeniu w wysokości do kwoty 53.000,00 zł.

Korzyść uzyskana z ulgi termomodernizacyjnej może być jeszcze większa w przypadku współwłaścicieli. W związku z możliwością odliczenia przez każdego z nich ulgi w jej maksymalnej wysokości w stosunku do tego samego budynku. Niezbędnym warunkiem do skorzystania z ulgi jest posiadanie faktur dokumentujących poniesione wydatki. Faktury muszą być wystawione imiennie na podatnika korzystającego z odliczenia. Jeśli podatnik nie skorzystał z ulgi w poprzednich latach mimo poniesienia wydatków na termomodernizację, istnieje możliwość korekty złożonego zeznania podatkowego do 5 lat wstecz.

programTermomodernizacja

Program Czyste Powietrze


Program ten realizowany jest w odniesieniu do różnych poziomów intensywności przeprowadzanych prac związanych z poprawą efektywności energetycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Najniższe, ale zarazem najprostsze do uzyskania jest dofinansowanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej do kwoty 13.000,00 zł.

Należy spełnić dwa zasadnicze warunki, dzięki którym można uzyskać wsparcie:

1. Roczny dochód Wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 135.000,00 zł – zgodnie z zeznaniem podatkowym za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie,

2. Wnioskodawca musi być właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego oddanego do użytku przed 01 stycznia 2014 r.,

Niezbędne informacje niezbędne dla programu:

1. Dotacja udzielana jest w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych netto,

2. Wymiana stolarki obejmuje zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych oraz bram garażowych (wraz z demontażem).


Warto pamiętać, że w ramach programu Czyste Powietrze istnieje możliwości pozyskania także większego dofinansowania. Niewątpliwie generalna zasada – im niższy przeciętny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego, tym większa wysokość dofinansowania. Na pewno maksymalnie można uzyskać 100% dofinansowania. Godne uwagi jest,że w przypadku kompleksowej termomodernizacji obejmującej także założenie mikroinstalacji fotowoltaicznej, można uzyskać do 135 tys. zł. Bez wątpienia przy wymianie samej stolarki można uzyskać do 40 tys. zł.

Przede wszystkim gorąco zachęcamy do analizy obu programów, które bezsprzecznie daję spore możliwości w zakresie wymiany okien i drzwi do domu. Jednocześnie służymy pomocą w razie jakichkolwiek pytań czy też wyceny okien i drzwi do domu.

programCzystePowietrze

 

MARES okna Rzeszów, ul. Przemysłowa 3, który gwarantuje wysoką jakość obsługi i wykonania produktu.
tel. 785 450 777
e-mail: rzeszow@ms.pl
https://www.facebook.com/MSRzeszow

MARES okna Ropczyce, ul. Krakowska 3, dzięki któremu kupując okna, kupujemy jakość.
tel. +48 17 222 88 79 / 668 808 879
e-mail: mares@ms.pl

https://www.facebook.com/MaresCiepleOkna/

 

Wybierz okna MS Rzeszów Ropczyce od MARES, dzięki którym wymarzony dom będzie oazą ciepła i spokoju otwartą na świat.

Montaż okien Rzeszów, dostawca drzwi Rzeszów, dostawca drzwi garażowych Rzeszów dzięki któremu Kupujesz jakość na lata.



Dojazd do nas

Kontakt z nami

MARES Andrzej Marciniec

Ropczyce, ul. Krakowska 3
tel. +48 17 222 88 79 / 668 808 879
e-mail: mares@ms.pl
www: cieple-okna.pl

Rzeszów, ul. Przemysłowa 3
tel. 785 450 777
e-mail: rzeszow@ms.pl
https://www.facebook.com/MSRzeszow